Muziekplezier op locatie

De cursus”Muziekplezier van 1 tot 4″ wordt ook op lokatie gegeven aan de kinderen bij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Tevens is het mogelijk een workshop muziek voor pedagogisch medewerkers te laten verzorgen, waardoor zij tips en ideeën krijgen om met kinderen te zingen en muziek te maken. Meer informatie: kijk hieronder.

Eerst proberen? Vraag eens 1 of meer gastlessen aan, bijv. in het kader van een thema (kinderboekenweek, lente, zomer, herfst of winter, dieren, feest of een thema naar keuze).

Kinderen

Doel
Het doel van de cursus “Muziekplezier van 1 tot 4” is om jonge kinderen bij kinderdagverblijf of peuterspeelzaal op een speelse manier in aanraking te brengen met muziek.

Effecten
Kinderen genieten al op heel jonge leeftijd van muziek. Als er voor hen gezongen wordt, worden ze er vaak vrolijk of rustig van. Veel dagelijks terugkerende activiteiten zoals opruimen, eten, in bad gaan, aankleden, gaan slapen, worden leuker en gaan vaak makkelijker als er bij gezongen wordt.

Zingen heeft bovendien een positieve invloed op de ontwikkeling van het jonge kind: stimulering van de spraak- en taalontwikkeling; oefenen van motorische vaardigheden (klappen, stampen, meebewegen, dansen); trainen van het geheugen en de concentratie (onthouden van woordjes en melodieën). En het kind leert als vanzelf zuiver te zingen. De liedjes nodigen uit om in het kinderdagverblijf / peuterspeelzaal en ook thuis te herhalen en werken ondersteunend bij kleine dagelijkse rituelen.

Werkwijze
Tijdens de cursus worden muzikale spelletjes aangeboden die passen bij de ontwikkeling van het kind. Spelenderwijs worden nieuwe liedjes geleerd, instrumentjes verkend en luisteractiviteiten gedaan. Ook is er aandacht voor bewegen op muziek. Naast instrumenten, wordt er ook regelmatig spelmateriaal gebruikt, bijv. sjaaltjes, ballen, e.d.
De lessen hebben een vaste structuur. Het openings- en afsluitliedje zijn altijd hetzelfde. Zo heeft een les een duidelijk begin en eind met persoonlijke begroeting en afscheid nemen. Tevens worden liedjes tijdens de cursus veel herhaald. Herhaling schept herkenning waarbij het kind zich veilig voelt en waardoor het zich dingen eigen maakt.

Algemene informatie

Doelgroep:
Groep kinderen tussen 1,5-4 jaar (ingedeeld naar leeftijd)

Aantal lessen:
10 (of aangepast aan de wensen van het KDV)

Tarief:
Op aanvraag

Vraag een offerte aanOf bel Marca Hanegraaff: 0627197632

Pedagogisch Medewerkers

Voor Pedagogisch Medewerkers van Kinderdagverblijf of Peuterspeelzaal kan een cursus Muziek op maat gemaakt worden.

Doelstellingen van een cursus zouden bijvoorbeeld kunnen zijn, dat een Pedagogisch Medewerker aan na het volgen van een cursus in staat is:
• bij de dagelijkse rituelen op het kinderdagverblijf muziek én beweging in te zetten.
• een gevarieerde muziekactiviteit van 15 minuten te bieden aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, waarbij zowel zingen, bewegen als luisteren aandacht krijgen.
• muziekinstrumentjes en ander materiaal in te zetten in de muziekactiviteit
• liedrepertoire te kiezen dat past bij de leeftijd van het kind
• bij de keuze van het liedrepertoire bewust rekening te houden met diverse aandachtsgebieden zoals spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van motorische vaardigheden en het trainen van geheugen en concentratie.
• zelf veel liedjes uit het hoofd te zingen (waarbij tijdens de workshop veel aandacht wordt gegeven aan het zuiver en op de juiste toonhoogte leren zingen).

Maar misschien heeft uw organisatie nog andere wensen. Vraag gerust naar de mogelijkheden!

Algemene informatie

Doelgroep:
Groep Pedagogisch Medewerkers

Aantal lessen:
In overleg

Tarief:
Op aanvraag

Vraag een offerte aanOf bel Marca Hanegraaff: 0627197632